You are using .............. to connect with us!!!

robtex
Kemaskini I-Nilam sekolah anda....Pertukaran kelas bagi tahun yang baru...Kemasukan data bacaan...Laporan bacaan dan sebagainya...terima kasih..

Wednesday, January 7, 2015

PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH 2015


SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL 21 TAHUN 2014 PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS) BERTARIKH 24 DIS 2014

KPM telah memutuskan SPS akan dilaksanakan di seluruh negara bermula 1 Januari 2015 dan boleh diakses di alamat

http://apps4.moe.gov.my/sps atau http://sps.moe.gov.my/

Surat siaran dan Garis Panduan Pelaksanaan SPS 2015 boleh diakses melalui:

http://www.moe.gov.my/cms/upload_files/circularfile/2014/circularfile_file_001196.pdf


Sebarang permasalahan dan pertanyaan yang berkaitan sila merujuk dan mengajukan kepada pihak seperti yang dinyatakan pada Para 8 dalam Garis Panduan Pelaksanaan SPS 2015.


Monday, November 3, 2014

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT SEKOLAH-SEKOLAH KPM

Kepada sekolah yang telah melaporkan kerosakkan peralatan ICT di dalam STS. Sila ambil perhatian,  diharapkan pihak sekolah dapat mengambil tindakan segera, tepat dan betul agar melancarkan proses menyelengara peralatan tersebut. Adalah diingatkan bahawa, sekiranya maklumat yang perlu tidak dilengkapkan akan menyebabkan proses penyelengaraan akan tergendala.


Bersama ini disertakan dokumen yang berkaitan untuk panduan dan tindakan selanjutnya:


Tatacara Perlaksanaan penyelengaraan peralatan ICT 2014.
setelah selesai mengisi dalam Log Aduan STS.

1. Pihak sekolah Perlu menyediakan dokumen KewPA-2 atau Kew 312, KewPA-9     dengan lengkap dan betul. (* Dokumen yang tidak lengkap akan menyukarkan     proses menyelenggara......)

2. Pihak PKG akan membuat Verifikasi terhadap kerosakan.

3. Pihak Vendor akan membuat pembaikan dan pengujian.

4. Pihak sekolah menyediakan dokumen Kew-PA-14. ( laporan penyelengaraan )

Wednesday, October 22, 2014

PROGRAM KEM MEMBACA 1 MALAYSIA (KM1M) DAN KEMPEN READ: "ONE NATION READING TOGETHER"


Program Kem Membaca 1 Malaysia (KM1M) dan Kempen READ: "One Nation Reading Together" merupakan program membaca serentak terbesar di Malaysia yang melibatkan murid-murid sekolah rendah dan menengah di seluruh negara.  Kedua-dua program ini merupakan perkongsian pintar antara Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Scholastic Malaysia. Justeru itu mohon kerjasama Guru Perpustakaan Media ( GPM ) melaksanakannya untuk sekolah masing-masing. Berikut  disertakan bahan untuk melaksanakan program tersebut :

1.   Surat KM1M dan READ 2014
2.   Contoh aktiviti
3.   Borang Laporan Aktiviti


Laporan yang telah lengkap hendaklah di hantar ke:

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor,
Jalan Hang Jebat, Taman Skudai Baru,
81300 Johor Bahru, Johor.
(u/p: Unit Pengurusan Sumber Pendidikan)

dan salinan ke PKG Segamat Baru (email: pkg_segamat_baru@moe.gov.my)

MAKLUMAT ASAS PKG SEGAMAT BARU

Pusat Kegiatan Guru (JQA7004)
PKG Segamat Baru merupakan salah sebuah PKG di Negeri Johor. Mempunyai 26 buah sekolah ahli. Terletak di hadapan Hotel Pelangi Segamat. Bangunan PKG Segamat Baru merupakan bangunan lama Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Segamat. Pegawai yang bertugas di PKG Segamat Baru seramai 3 orang.

1.Pegawai Teknologi Pendidikan DGA 32


2.Pegawai Teknologi Pendidikan DGA 29
(Norazman Bin Jauhari) 019-7588452

3.Pembantu Tadbir N17
(Fadzil bin Mohammad) 012-7653565

4.Juruteknik FT17
(Ady Irawan bin Ibrahim) 018-7732013

VISI

Wujudnya budaya penggunaan ICT secara optimum demi kecemerlangan Pendidikan.

MISI

Mewujudkan dan menyokong budaya penggunaan ICT bagi mempertingkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran selaras dengan misi Bahagian Teknologi Pendidikan

MATLAMAT

Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah dengan cara :

1. Mengadakan pelbagai kegiatan guru dengan memberi peluang dan kemudahan untuk berkumpul dan bekerjasama bagi menjalankan kegiatan profesional.

2. Menghasilkan pelbagai bahan/alatan mengajar untuk digunakan dalam proses pengajaran pembelajaran.

3. Menyediakan tempat dan kemudahan serta menjalankan latihan bagi guru-guru dalam meningkatkan profesionalisme guru.

4. Mengadakan aktiviti serta projek peningkatan kurikulum pengajaran dan pembelajaran.

5. Mengadakan usaha inovasi serta kreativiti dalam pendidikan selaras dengan kemajuan dan perkembangan teknologi moden.

6. Memberi khidmat bantuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, pemulihan, pengayaan dan bimbingan.

OBJEKTIF

1.Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dalam teknopen.

2.Mengumpul dan menyebarkan maklumat profesional pendidikan, khususnya dalam teknopen ke sekolah-sekolah.

3.Meningkatkan keberkesanan pengurusan dan penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS).

4.Membantu dalam penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk sekolah-sekolah.

5.Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknologi maklumat.

6.Menyediakan kemudahan-kemudahan bagi aktiviti profesional pendidikan untuk guru-guru dan masyarakat setempat.

FUNGSI

2013
1.Membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknopen.

2.Sebagai pusat penghasilan bahan-bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang dibina secara kereatif dan inovatif.

3.Pengumpul dan penyebar maklumat pendidikan terkini kepada guru-guru dan masyarakat setempat.

4.Mewujudkan situasi perkongsian bagi meningkatkan idea, pengetahuan dan kepakaran di kalangan guru-guru dalam penggunaan teknopen.

5.Memupuk budaya permuafakatan di kalangan guru-guru setempat melalui semangat berpasukan.

6.Membantu meningkatkan pengurusan Pusat Sumber Sekolah(PSS).

7.Membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknologi maklumat.

8.Sebagai pusat aktiviti profesional pendidikan bagi sekolah kelompok dan masyarakat setempat.

2013

Fungsi 1 :Memantau Menyelaras, Menilai Dan Memberi Khidmat Bantu PSS Dan Gerakan Membaca

Fungsi 2 :Menyelaras, Menilai, Membantu Dan Memberi Khidmat Sokongan Pelaksanaan Inisiatif ICT Sekolah

Fungsi 3 :Mengumpul Data Asas Teknologi Pendidikan Bagi Tujuan Penilaian Dan Pelaksanaan Dasar Teknologi Pendidikan

Fungsi 4 :Menyediakan Dan Menyebarkan Bahan Sumber Pendidikan Dalam Pelbagai Media

Fungsi 5 : Melaksana, Mempromosi Dan Menggalakkan Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam P&P.