You are using .............. to connect with us!!!

robtex
Kemaskini I-Nilam sekolah anda....Pertukaran kelas bagi tahun yang baru...Kemasukan data bacaan...Laporan bacaan dan sebagainya...terima kasih..

Monday, June 15, 2015

Monday, May 11, 2015

VERIFIKASI e-DATA 2015 SEKOLAH-SEKOLAH ZON PKG SEGAMAT BARU
Perhatian dan tindakan segera perlu dilakukan oleh GICT/GPB sekolah-sekolah zon PKG Segamat Baru. Sila muat turun dokumen berkaitan di url : https://goo.gl/JJ1HiL dan diemailkan semula ke pkg_segamat_baru@moe.gov.my pada atau sebelum 28 Mei 2015.

Sebarang pertanyaan sila hubungi En Abd Latip Bin Talib (Pegawai Teknologi Pendidikan 1) di 0197500031. Kerjasama dan keprihatinan GICT/GPB kami ucapkan jutaan terima.

Monday, April 27, 2015

ANUGERAH PUSAT SUMBER SEKOLAH CEMERLANG 2015

Anugerah PSS Cemerlang 2015 peringkat negeri akan dilaksanakan pada bulan Mei ini. Guru-guru Perpustakaan dan Media yang menyertai pertandingan ini diharapkan dapat bersedia dan memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan. Berikut dilampirkan syarat dan kriteria yang diperlukan:


Muat turun:   INSTRUMEN APSSC 

MAKLUMAT ASAS PKG SEGAMAT BARU

Pusat Kegiatan Guru (JQA7004)
PKG Segamat Baru merupakan salah sebuah PKG di Negeri Johor. Mempunyai 26 buah sekolah ahli. Terletak di hadapan Hotel Pelangi Segamat. Bangunan PKG Segamat Baru merupakan bangunan lama Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Segamat. Pegawai yang bertugas di PKG Segamat Baru seramai 3 orang.

1.Pegawai Teknologi Pendidikan DGA 32
(Abdul Latip Bin Talib) 019-7500031

2.Pegawai Teknologi Pendidikan DGA 29
(Tiada Pengisian Jawatan)

3.Pembantu Tadbir N17
(Fadzil bin Mohammad) 012-7653565

4.Juruteknik FT17
(Ady Irawan bin Ibrahim) 018-7732013

VISI

Wujudnya budaya penggunaan ICT secara optimum demi kecemerlangan Pendidikan.

MISI

Mewujudkan dan menyokong budaya penggunaan ICT bagi mempertingkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran selaras dengan misi Bahagian Teknologi Pendidikan

MATLAMAT

Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah dengan cara :

1. Mengadakan pelbagai kegiatan guru dengan memberi peluang dan kemudahan untuk berkumpul dan bekerjasama bagi menjalankan kegiatan profesional.

2. Menghasilkan pelbagai bahan/alatan mengajar untuk digunakan dalam proses pengajaran pembelajaran.

3. Menyediakan tempat dan kemudahan serta menjalankan latihan bagi guru-guru dalam meningkatkan profesionalisme guru.

4. Mengadakan aktiviti serta projek peningkatan kurikulum pengajaran dan pembelajaran.

5. Mengadakan usaha inovasi serta kreativiti dalam pendidikan selaras dengan kemajuan dan perkembangan teknologi moden.

6. Memberi khidmat bantuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, pemulihan, pengayaan dan bimbingan.

OBJEKTIF

1.Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dalam teknopen.

2.Mengumpul dan menyebarkan maklumat profesional pendidikan, khususnya dalam teknopen ke sekolah-sekolah.

3.Meningkatkan keberkesanan pengurusan dan penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS).

4.Membantu dalam penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk sekolah-sekolah.

5.Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknologi maklumat.

6.Menyediakan kemudahan-kemudahan bagi aktiviti profesional pendidikan untuk guru-guru dan masyarakat setempat.

FUNGSI

2013
1.Membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknopen.

2.Sebagai pusat penghasilan bahan-bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang dibina secara kereatif dan inovatif.

3.Pengumpul dan penyebar maklumat pendidikan terkini kepada guru-guru dan masyarakat setempat.

4.Mewujudkan situasi perkongsian bagi meningkatkan idea, pengetahuan dan kepakaran di kalangan guru-guru dalam penggunaan teknopen.

5.Memupuk budaya permuafakatan di kalangan guru-guru setempat melalui semangat berpasukan.

6.Membantu meningkatkan pengurusan Pusat Sumber Sekolah(PSS).

7.Membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknologi maklumat.

8.Sebagai pusat aktiviti profesional pendidikan bagi sekolah kelompok dan masyarakat setempat.

2013

Fungsi 1 :Memantau Menyelaras, Menilai Dan Memberi Khidmat Bantu PSS Dan Gerakan Membaca

Fungsi 2 :Menyelaras, Menilai, Membantu Dan Memberi Khidmat Sokongan Pelaksanaan Inisiatif ICT Sekolah

Fungsi 3 :Mengumpul Data Asas Teknologi Pendidikan Bagi Tujuan Penilaian Dan Pelaksanaan Dasar Teknologi Pendidikan

Fungsi 4 :Menyediakan Dan Menyebarkan Bahan Sumber Pendidikan Dalam Pelbagai Media

Fungsi 5 : Melaksana, Mempromosi Dan Menggalakkan Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam P&P.