You are using .............. to connect with us!!!

robtex
Kemaskini I-Nilam sekolah anda....Pertukaran kelas bagi tahun yang baru...Kemasukan data bacaan...Laporan bacaan dan sebagainya...terima kasih..

Monday, September 16, 2013

Kajian Penggunaan Bahan Digital di Sekolah 2013


        Berdasarkan arahan YAB TPM dalam keputusan mesyuarat bil 1/2013, Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) diarahkan menjalankan Kajian Penggunaan Bahan Digital di Sekolah. Kajian bahan digital ini meliputi sumber bahan yang terdapat di platform Frog VLE, EduWebTV, LMS dan perisian kandungan MBMMBI yang digunakan oleh guru di sekolah. 
     Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan anda terhadap penggunaan bahan digital yang dibekalkan oleh KPM. Hasil maklum balas ini akan menjadi panduan untuk membuat penambahbaikan pembangunan bahan digital ini. 
     Kajian Penggunaan Bahan Digital Di Sekolah akan dijalankan bermula pada 11 September 2013 hingga 27 September 2013Diminta guru dan murid sekolah  mengisi borang kajian ini.  Kajian ini hendaklah diisi oleh guru dan murid dengan menggunakan URL berikut: 

1.Kajian Penggunaan Bahan Digital Disekolah (Soal Selidik Guru)
2.Kajian Penggunaan Bahan Digital Disekolah (Soal Selidik Murid)

Lampiran : Surat Makluman Kajian Bahan Digital

No comments: